Stacja badawcza Tuczno - las iglasty (Sosna zwyczajna), (od 14 stycznia 2008, wiek 54 lata)

Tuczno Site - coniferous forest (Scots pine), (since 14th January 2008, age 54 years)

IP camera view

Widok z kamery IP

FluxGF.png

Net ecosystem prodactivity (NEP), ecosystem respiration (R) and gross ecosystem productivity (GEP) run in Tuczno, since 2008

Przebieg wymiany ekosystemu netto (NEP), oddychania ekosystemu (R) i produkcji ekosystemy brutto (GEP) w Tucznie od 2008 roku

 

 

NEPCum.png

NEPCum.png

 

Commulations of CO2 and C as a CO2 estimated by EC

Kumulacja CO2 i C jako CO2 oszacowana przez EC

 

Ecum.png

Commutation of evapotranspiration estimated by EC

Kumulacja evapotranspiracji

 

EnBal.png

Energy fluxes run in last 8 days (data form NR01 and HFP01)

Przbieg strumieni energii dane z sensora (NR01 i HFP01) w ostatnich 8 dniach

 

RadBal.png

Radiation fluxes run (data from NR01) in last 8 days

Przbieg strumieni promieniowania (dane z sensora NR01) w ostatnich 8 dniach

 

PPFD.png

Photosynthetic Photon Flux Density over trees (data from BF5 and 215), in last 8 days

Gęstość strumienia fotonów aktywnych fotosyntetycznie zmierzonego nad koronami drzew (dane z sensora BF5) w ostatnich 8 dniach

 

PPFDuner.png

Photosynthetic Photon Flux Density under trees (data from line quantum sensors LI191), in last 8 days

Gęstość strumienia fotonów aktywnych fotosyntetycznie zmierzonego pod koronami drzew (dane z sensora liniowego LI191) w ostatnich 8 dniach

 

Press.png

Barometric pressure, in last 8 days

Ciśnienie atmosferyczne w ostatnich 8 dniach

 

Rain13.png

Precipitation under trees, in last 8 days

Opad atmosferyczny zarejestrowany pod koronami drzew w ostatnich 8 dniach

 

Rain13cum.png

Sum of precipitation under trees in current month

Opad atmosferyczny zarejestrowany pod koronami drzew w ostatnim miesiącu

 

RainTop.png

Precipitation over trees, in last 8 days

Opad atmosferyczny zarejestrowany nad koronami drzew w ostatnich 8 dniach

 

RainTopcum.png

Sum of precipitation measured over trees in current month

Opad atmosferyczny zarejestrowany nad koronami drzew w ostatnim miesiącu

 

Ta.png

Temperature CSAT3 – sonic temp., CR5000 – data logger panel temp., WXT520 - whether station, in last 8 days

Temperatura CSAT3 - temperatura soniczna, CR5000 - temp. rejestratora, WXT520 - temp. zmierzona na stacji pogodowej, w ostatnich 8 dniach

 

Talv.png

Profile air temperature measured with thermocouple (type E), in last 8 days

Profil temperatury powierza zmierzony termoparami (typ E), w ostatnich 8 dniach

 

TaRhWXT.png

Air temperature and relative humidity at 32 m (WXT520 whether station), in last 8 days

Temperatura i wilgotności względnej powietrza zmierzone na 32 metrach w ostatnich 8 dniach

 

Ts30.png

Soil temperature in two profiles, in last 8 days

Temperatura gleby w dwóch profilach zmierzone w ostatnich 8 dniach

 

VW.png

Volumetric Water content in two profiles, in last 8 days

Zawartość objętościowa wody w glebie w dwóch profilach, zmierzone w ostatnich 8 dniach

 

CO2conc.png

CO2 profile concentration in Tuczno forest, in last 8 days

Profil stężenia CO2 w Tucznie, zmierzone w ostatnich 8 dniach

 

DENDRO.png

Dendrometers, in last 8 days

Wskazania dendrometrów w ostatnich 8 dniach